คู่มือสำหรับประชาชน
 
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
 
การแจ้งเหตุสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 91 คน] เมื่อ 24 มี.ค. 2560
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 84 คน] เมื่อ 23 มี.ค. 2560
การรับชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 90 คน] เมื่อ 23 มี.ค. 2560
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 95 คน] เมื่อ 23 มี.ค. 2560
การรับชำระค่าน้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 84 คน] เมื่อ 23 มี.ค. 2560
พรบ.อำนวยความสะดวก - อบต.ช้างกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 312 คน] เมื่อ 23 มี.ค. 2560
การรับชำระค่าน้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 97 คน] เมื่อ 04 เม.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1