งานการเจ้าหน้าที่
     
งานการเจ้าหน้าที่ คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสนง.ปลัดอบต. ประจำปีงปม. พ.ศ.2563
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 กันยายน 2562