ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางขอเชิญร่วมแบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายภายนอก (ITA)
   
 
   
 
 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ภายนอก (ITA)

 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 31 พฤษภาคม 2562