ข่าว : ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ยึดเหนี่ยวโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณสุข ปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิด เทิดทูนสถาบัน

รายละเอียด  : ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ยึดเหนี่ยวโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณสุข ปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิด เทิดทูนสถาบันผู้แจ้งข่าว : admincj ประกาศเมื่อ :
Warning: fopen(./data/2.dat): failed to open stream: Permission denied in /home/changklang/domains/changklang.go.th/public_html/newss/view.php on line 138 Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/changklang/domains/changklang.go.th/public_html/newss/view.php on line 139 Warning: fputs() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/changklang/domains/changklang.go.th/public_html/newss/view.php on line 140 Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/changklang/domains/changklang.go.th/public_html/newss/view.php on line 141 Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/changklang/domains/changklang.go.th/public_html/newss/view.php on line 142