งานการเจ้าหน้าที่
 
ข้อมูลทั้งหมด 148 รายการ
 
สมรรถนะหลัก ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 180 คน] เมื่อ 27 เม.ย. 2560
สมรรถนะประจำสายงาน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 188 คน] เมื่อ 27 เม.ย. 2560
สมรรถนะประจำผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 115 คน] เมื่อ 27 เม.ย. 2560
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 118 คน] เมื่อ 03 มี.ค. 2560
แผนพัฒนาบุคลากรปีงปม. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 84 คน] เมื่อ 07 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4