ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
**
**
**
**
**
**
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.34-004 สายวังมัจฉา ตำบลช้างกลาง หมู่ที่ 7 บ้านนาวา ตำบลช้างกลาง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd   [15 ม.ค. 2564]
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**