ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ34-018 สายสายไฟ บ้านมะนาวหวาน หมู่ที่ 4 ตำบลช้างกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2564)
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 กันยายน 2564