ข่าวสารงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
     
ข่าวสารงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ขยายเวลาการดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564
   
 
   
 
 
   
     
 
ประกาศเมื่อ 29 เมษายน 2564