ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่องการปฏิบัติตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน
   
 
   
 
 
 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) เพื่อการชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 14 กันยายน 2564