ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ พม. เปิดช่องทางออนไลน์ ให้ผู้เดือนร้อนจากผลกระทบของโควิด ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท
   
 
   
 
 
  พม. เปิดช่องทางออนไลน์ ให้ผู้เดือนร้อนจากผลกระทบของโควิด ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท  
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 สิงหาคม 2564