ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ผู้พิทักษ์เด็ก....เราก็เป็นได้...
   
 
   
 
 
 

 ผู้พิทักษ์เด็ก.... เราก็เป็นได้ พบ เห็น เด็กที่ถูกทำร้าย ทารุณ เหยื่อการค้ามนุษย์ โปรดแจ้ง บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.นครศรีธรรมราช 075-357990

 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 สิงหาคม 2564