ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์กักกันและสังเกตอาการกลุ่มเสี่ยง (Local Quarantine)
   
 
   
 
 
 

ประกาศ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์กักกันและสังเกตอาการกลุ่มเสี่ยง (Local Quarantine) องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง


JUDI ONLINE
SLOT ONLINE
 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 สิงหาคม 2564