ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งมอบอำนาจให้ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 ตุลาคม 2563