งานการเจ้าหน้าที่
     
งานการเจ้าหน้าที่ รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผุ้บริหาร (หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง)
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 กรกฏาคม 2563