งานการเจ้าหน้าที่
     
งานการเจ้าหน้าที่ ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของอบต.ช้างกลาง (อบต.สามัญ)
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 กรกฏาคม 2563