งานการเจ้าหน้าที่
     
งานการเจ้าหน้าที่ พจนานุกรม สมรรถนะหลัก(5),ประจำสานงานผู้บริหาร(4)และประจำสายงาน(22)
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 29 มิถุนายน 2563