งานการเจ้าหน้าที่
     
งานการเจ้าหน้าที่ แบบประเมินแท่งบริหารท้องถิ่นและแท่งอำนวยการท้องถิ่นล่าสุดเริ่มใช้ครั้งที่2ปี63เป็นต้นไป
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 29 มิถุนายน 2563