งานการเจ้าหน้าที่
     
งานการเจ้าหน้าที่ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (รอบการประเมินครั้งที่2ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563)
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 มิถุนายน 2563