งานการเจ้าหน้าที่
     
งานการเจ้าหน้าที่ ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายงานของฝ่ายการเงิน กองคลัง หลังจากรับโอนนวช.การเงินฯ ปีงปม.พ.ศ. 2563
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 พฤษภาคม 2563