งานการเจ้าหน้าที่
     
งานการเจ้าหน้าที่ ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานของขรก.ครูอบต. ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง Work From Home (โควิด19)
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 เมษายน 2563