งานการเจ้าหน้าที่
     
งานการเจ้าหน้าที่ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองการเข้า-ออกพื้นที่อบต.ช้างกลาง อาคารกองช่าง ตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดขอ
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 มีนาคม 2563