งานการเจ้าหน้าที่
     
งานการเจ้าหน้าที่ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทุกประเภท ครึ่ีงปีหลัง งปม. 63
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 มีนาคม 2563