ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   
 
   
 
 
   
     
 
ประกาศเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2562