งานการเจ้าหน้าที่
     
งานการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมอบหมายงานพนักงานส่วนตำบลหลังจากบรรจุแต่งตั้งใหม่เฉพาะราย
   
 
   
 
 
 

 คำสั่งมอบหมายงาน นางสาวกัลป์ณัฏฐา  ทิพยพงศ์  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  เลขที่ตำแหน่ง 21-3-01-4601-001 นับตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม  2562

 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 ธันวาคม 2562