ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปี พ.ศ.2563
   
 
   
 
 
 

 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 กรมบัญชีการโอนเงินเข้าบัญชี ผู้มีสิทธิ์ และจ่ายเบี้ยยังชีพ ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน หากเดือนใดตรงกับวันหยุด ทางกรมบัญชีกลาง จะเลื่อนมาจ่ายก่อนวันหยุดในวันทำการก่อนวันหยุดนั้น / จากงานสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง โทร.075 755555-6

 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 มกราคม. 2563