ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563
   
 
   
 
 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ การประกวดคัดลายมือจากนักเรียน ป.4-ป.6 จากโรงเรียนในพื้นที่ ตำบลช้างกลาง กิจกรรมนันทนาการ เกมต่างๆ การประดิษฐ์ของเล่น ของใช้ จากหน่งยงานต่างๆ การประดิษบ์ก้อนหอมไล่ยุง การประดิษฐ์ถุงผ้าลดโลกร้อน การประดิษฐ์หน้ากากการ์ตูนกรรมนันทนาการ จากกลุ่มแม่บ้านตำบลช้างกลาง เป็นต้น

 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 มกราคม. 2563