งานการเจ้าหน้าที่
     
งานการเจ้าหน้าที่ คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   
 
   
 
 
  คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2562