งานการเจ้าหน้าที่
     
งานการเจ้าหน้าที่ แก้ไขปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน(เฉพาะสำนักงานปลัดอบต.)งปม. พ.ศ.2563
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 31 ตุลาคม 2562