งานการเจ้าหน้าที่
     
งานการเจ้าหน้าที่ ประกาศฐานในการคำนวณและร้อยละในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ครั้งที่ 2พ.ศ. 2562
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 09 ตุลาคม 2562