งานการเจ้าหน้าที่
     
งานการเจ้าหน้าที่ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนเงินเพื่อนพนง.ครู เลื่อนขั้นค่าจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนง.จ้างตามภารกิจ ปีงปม.63
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2562