งานการเจ้าหน้าที่
     
งานการเจ้าหน้าที่ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทุกประเภท ครึ่ีงปีแรก งปม. 63
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2562