ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศฐานในการคำนวณและร้อยละในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ครั้งที่ 1พ.ศ. 2562
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 สิงหาคม 2562