ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ การขอทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน ประจำปี 2562
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 มิถุนายน 2562