ข่าวสารงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
     
ข่าวสารงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข เข้าหน้าฝน ประชาชน เสี่ยงไข้หวัดใหญ่ คอ-ปอดอักเสบ
   
 
   
 
 
 

เข้าฤดูฝน เสี่ยงเกิดโรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ คออักเสบ ปอดอักเสบ โรคอุจจาระร่วง โรคไข้เลือดออก แนะประชาชน ดูแลสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติ เน้นความสะอาดเสื้อผ้า-ของกิน-ของใช้ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และการป้องกันยุงกัด

1.ดูแลความสะอาดเสื้อผ้า ถุงเท้า โดยซักและบิดให้หมาดที่สุดก่อนผึ่งให้แห้ง  ถ้ามีแดดให้ตากแดด หมั่นซักผ้าเช็ดตัว ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ส่วนหมอนนำไปตากแดด และสวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่อับชื้น เหมาะสมกับสภาพอากาศเพื่อให้ร่างกายอบอุ่น ในผู้สูงอายุและเด็กเล็กจะมีภูมิคุ้มกันโรคต่ำกว่าคนวัยอื่นควรใส่ใจดูแลเป็นพิเศษ และระวังอย่าให้ยุงกัด 

2.รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง โดยรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ๆ ทานผักสดแต่ต้องล้างให้สะอาด และล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร 

3.ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ 5 วันต่อสัปดาห์ อย่างน้อย 30 นาที จะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงและเพิ่มภูมิคุ้มกันโรค 

4.หากเจ็บป่วยเป็นโรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ให้หยุดพักอยู่บ้าน หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านให้ใส่หน้ากากอนามัย เมื่อไอ หรือจาม ใช้ผ้าหรือทิชชูปิดปากและจมูก และหมั่นล้างมือบ่อยๆ เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อโรคสู่ผู้อื่น

 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2561