กิจกรรม : วันที่ 30 กันยายน 2564 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง จัดประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี
รายละเอียด :
    วันที่ 30 กันยายน 2564 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง จัดประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในวาระที่ 2ขั้นแปรญัตติ และ3 ขั้นลงมติตามระเบียบ ฯ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564    อ่าน 17 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**