กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามแนวทางคุณธรรม จริยธรรม และยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร ประจำปี2563
รายละเอียด :
    

 โครงการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามแนวทางคุณธรรม จริยธรรม และยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  -ประเภทผู้บริหาร (ผู้นำต้นแบบ) ดีเด่น ได้แก่ นายธีระพล  บรรณราช  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง -ประเภทพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติและลูกจ้างประจำ ดีเด่น ได้แก่ นายสรายุทธ์ ควรรำพึง ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ และ  นางสาวกัลป์ณัฏฐา ทิพยพงศ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน -ประเภทพนักงานจ้าง ดีเด่น ได้แก่ นางสาวกชพร  พงธิพันธ์ ตำแหน่ง คนงาน


Dingdong togel
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564    อ่าน 135 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**