มี.ค. 11

รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ณ งานการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง
ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2558 – 1 เมษายน 2558 ในวันและเวลาราชการ
ดาวน์โหลดเอกสาร

110358

พ.ย. 06

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557

ดูภาพทั้งหมด

ส.ค. 12

กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ

ดูภาพทั้งหมด

ก.ค. 15

กิจกรรมปรองดอง สมานฉันท์เพื่อการปฎิรูปฯ

ดูภาพทั้งหมด

ก.ค. 11

หล่อเทียน-แห่เทียน ประจำปี 2557

ดูภาพทั้งหมด

Older posts «