พ.ค. 21

สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ

อบต.ช้างกลาง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ
ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 6 คัน 4 วัน
ดาวน์โหลดเอกสาร

bus21052558

พ.ค. 15

สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ

อบต.ช้างกลาง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ
หมายเลขทะเบียน 81-6274 นศ ราคากลาง 363,500 บาท
ดาวน์โหลดเอกสาร
150558

พ.ค. 09

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 2)
จัดทำสัญญาจ้างตามแบบที่กำหนดหลังจากมีหนังสือเรียกให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ดาวน์โหลดเอกสาร
110558
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์
รับสมัครบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 2)

เม.ย. 10

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง
ดาวน์โหลดเอกสาร
100458
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค. (สัมภาษณ์ และปฏิบัติ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

พ.ย. 06

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557

ดูภาพทั้งหมด

Older posts «