พ.ย. 18

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่อบต.ช้างกลาง ตั้งแต่วันที่18 -30 พ.ย.58
(ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ )

สายหลังตลาดนัดมะนาวหวาน หมู่ที่ 4
(ถนนยาว 286 เมตร ราคากลาง 618,000 บาท)

สายบ้านนางไพจิตร บุญเกื้อ หมู่ที่ 1 ถึงเขตหมู่ที่ 14
(ถนนยาว 300 เมตร ราคากลาง 649,000 บาท)

สายโกโก้ หมู่ที่ 9
(ถนนยาว 300 เมตร ราคากลาง 649,000 บาท)

พ.ย. 02

การจัดซื้ออาหารเสริม(นม)

ดาวน์โหลดเอกสาร
021158

ต.ค. 26

จ้างเหมาต่อเติมอาคาร หมู่ที่ 17

กว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ราคากลาง 545,400 บาท สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาชุดละ 1,000 บาท  ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2558 ถึง 6 พฤศจิกายน 2558

ดาวน์โหลดประกาศ
ดาวน์โหลดราคากลาง

Older posts «