ส.ค. 11

สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)

อบต.ช้างกลางประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในพื้นที่ตำบลช้างกลาง จำนวน 8 จุด
ดาวน์โหลดเอกสาร
110858

ส.ค. 07

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับ อปพร.

สอบราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) จำนวน 95 ชุด
ดาวน์โหลดเอกสาร
070858

ก.ค. 21

กำหนดตรวจงานจ้างระบบประปาหมู่บ้าน

อบต.ช้างกลางกำหนดตรวจงานจ้างวันที่ 23 ก.ค.2558 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ตามโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนางเกาะ หมู่ที่ 17 สัญญาจ้างเลขที่ 6/2558 ลงวันที่ 1 เมษายน 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร

Older posts «