ก.ค. 21

กำหนดตรวจงานจ้างระบบประปาหมู่บ้าน

อบต.ช้างกลางกำหนดตรวจงานจ้างวันที่ 23 ก.ค.2558 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ตามโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนางเกาะ หมู่ที่ 17 สัญญาจ้างเลขที่ 6/2558 ลงวันที่ 1 เมษายน 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร

ก.ค. 16

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน

อบต.ช้างกลางรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (นักบริหารงานการคลัง 6) จำนวน  1  อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 10 – 24  สิงหาคม  2558  ในวันและเวลาราชการ
ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเองได้ที่ อบต.ช้างกลาง
ดาวน์โหลดเอกสาร
Binder1-160758

ก.ค. 07

แผนยุทธศาสตร์ฯ

ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์พัฒนา(พ.ศ.2559-2564)และแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
ดาวน์โหลดเอกสาร

ก.ค. 06

จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

อบต.ช้างกลาง ประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านและขยายเขตประปา จำนวน 6 โครงการ
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 7575 5555-6 ต่อ 12 ในวันและเวลาราชการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
CCF06072558

มิ.ย. 05

(สำเนา)ประกาศผ่านเว็บกรมบัญชีกลาง

(สำเนา)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำ
ดาวน์โหลดเอกสาร
tgp

Older posts «