เม.ย. 17

รับสมัครบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 2)

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ ณ งานการเจ้าหน้าที่ อบต.ช้างกลาง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 7575 5555 – 6
ดาวน์โหลดเอกสาร
170458

เม.ย. 10

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง
ดาวน์โหลดเอกสาร
100458
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค. (สัมภาษณ์ และปฏิบัติ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

พ.ย. 06

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557

ดูภาพทั้งหมด

ส.ค. 12

กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ

ดูภาพทั้งหมด

ก.ค. 15

กิจกรรมปรองดอง สมานฉันท์เพื่อการปฎิรูปฯ

ดูภาพทั้งหมด

Older posts «