มิ.ย. 05

(สำเนา)ประกาศผ่านเว็บกรมบัญชีกลาง

(สำเนา)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำ
ดาวน์โหลดเอกสาร
tgp

พ.ค. 26

การชำระภาษี ประจำปี 2558

เรื่องแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2558 รายละเอียด ดังนี้
1. ภาษีป้าย วันยื่นแบบตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2557 ชำระทันทีเมื่อยื่นแบบหรือภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับการประเมิน
2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน วันยื่นแบบตั้งแต่เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2557 ชำระทันทีเมื่อยื่นแบบหรือชชำระภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
3. ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน 2557

พ.ค. 21

สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ

อบต.ช้างกลาง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ
ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 6 คัน 4 วัน
ดาวน์โหลดเอกสาร

bus21052558

พ.ค. 15

สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ

อบต.ช้างกลาง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ
หมายเลขทะเบียน 81-6274 นศ ราคากลาง 363,500 บาท
ดาวน์โหลดเอกสาร
150558

พ.ค. 09

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 2)
จัดทำสัญญาจ้างตามแบบที่กำหนดหลังจากมีหนังสือเรียกให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ดาวน์โหลดเอกสาร
110558
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์
รับสมัครบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 2)

Older posts «